ARCHIWIZACJA

Propozycja zabezpieczenia informatycznego przed skutkami awarii komputerów
i ataków złośliwego oprogramowania „ransomware”.

 

        W ostatnich latach w sieci Internet pojawiło się wiele złośliwych programów typu ransomware. Po zainfekowaniu komputera blokują one dostęp do danych zapisanych na jego dyskach poprzez ich zaszyfrowanie, oferując jednocześnie możliwość odszyfrowania za wpłacony okup. Przy komputerach połączonych w sieć lokalną efekt szyfrowania dysków może błyskawicznie rozprzestrzenić się na wszystkie komputery sieci. Bywa, że po analizie dokonanej przez specjalistyczne firmy zajmujące się oprogramowaniem antywirusowym okazuje się, że kod, którym zarażony został komputer, nie zawiera możliwości deszyfrowania - a więc tak naprawdę nie ma możliwości odzyskania utraconych danych. Nawet pomimo przestrzegania przy użytkowaniu komputera ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa: stosowania oprogramowania antywirusowego, haseł dostępowych, mechanizmów blokady dostępu do danych w sieci, doświadczenia wielu użytkowników z całego świata pokazują, że zagrożenie to jest bardzo istotne. 

 

        Proponujemy rozwiązanie minimalizujące ewentualne skutki ataku złośliwego oprogramowania.  Zakłada ono przechowywanie oryginału wszystkich istotnych danych w jednym centralnym miejscu. W sieci lokalnej będzie to serwer plików. Przyjmujemy zasadę codziennego wykonywania oddzielnej kopii danych z serwera rotacyjnie na kilku nośnikach przenośnych, dołączanych fizycznie tylko na czas wykonywania kopii - po zakończeniu operacji następuje automatyczne odłączanie zasilania nośnika. W ten sposób unika się niebezpieczeństwa, że atak złośliwego oprogramowania przyniesie efekt w postaci uszkodzenia tak oryginału danych, jak i wszystkich jego kopii. 


W skład takiego systemu wchodzą: 

 • nośniki pamięci masowej przechowujące kopie, 

 • specjalne urządzenie sterujące zasilaniem tych nośników (obsługa do 3 nośników),

 • oprogramowanie zarządzające urządzeniem sterującym.

 

        W optymalnym wariancie do przechowywania kopii proponujemy pięć oddzielnych nośników danych - na każdy dzień roboczy tygodnia. Zależnie od zapotrzebowania na pojemność możemy zastosować pamięci USB typu pendrive lub zewnętrzne dyski USB. W razie skutecznego ataku destrukcyjnego oprogramowania takie podejście daje praktycznie gwarancję odtworzenia stanu danych na koniec poprzedniego dnia roboczego. Jeśli preferujemy rozwiązania bardziej oszczędne, licząc się z możliwością utraty - czyli koniecznością odtworzenia - danych np. z ostatnich 2-3 dni roboczych, można zastosować mniejszą liczbę urządzeń.

 

Koszty przykładowych konfiguracji (netto):

 

 1. Dla umożliwienia sporządzania codziennych kopii danych (po każdym dniu roboczym) trzeba zastosować:

 • 2 urządzenia sterujące z oprogramowaniem x 590 zł  =  1180 zł

 • 5 pamięci USB 128GB - 5 x 90 zł = 450 zł  (jedna pamięć na każdy dzień roboczy)
  Łączne koszty netto 1630 zł.

 

 

 1. Dla umożliwienia sporządzania 3 kopii danych tygodniowo (przy uwzględnieniu ryzyka utraty danych z ostatnich 2-3 dni) trzeba zastosować:
 • 1 urządzenie sterujące z oprogramowaniem x 590 zł  =  590 zł
 • 3 pamięci USB 128GB - 3 x 90 zł =  270 zł
  Łączne koszty netto 860 zł.

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.