Lokum - ceny

Nazwa usługi Opis / cena
Zintegrowany system obsługi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - LOKUM cena ogólna zależna od ilości obsługiwanych zasobów mieszkaniowych - przykładowo dla małej spółdzielni ceny zaczynają się od 5000 zł.
Moduł system administracyjny w cenie ogólnej
Rejestracja 10% ceny ogólnej
Czynsze 12% ceny ogólnej
Media 10% ceny ogólnej
Kasa 10% ceny ogólnej
Bank 10% ceny ogólnej
Sprzedaż 10% ceny ogólnej
Finanse 18% ceny ogólnej
Kadry 10% ceny ogólnej
Płace 10% ceny ogólnej
Koszty wdrożenia systemu LOKUM 48 godzin wdrożenia wliczone w cenę ogólną. Każda dodatkowa godzina w cenie 50 zł.
Prezentacja systemu w siedzibie klienta Bezpłatnie w odległości do 150 km od naszej siedziby.

 

 

Nazwa usługi Opis / cena
Zintegrowany system obsługi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - LOKUM cena ogólna zależna od ilości obsługiwanych zasobów mieszkaniowych - przykładowo dla małej spółdzielni ceny zaczynają się od 5000 zł.
Moduł system administracyjny w cenie ogólnej
Rejestracja 10% ceny ogólnej
Czynsze 12% ceny ogólnej
Media 10% ceny ogólnej
Kasa 10% ceny ogólnej
Bank 10% ceny ogólnej
Sprzedaż 10% ceny ogólnej
Finanse 18% ceny ogólnej
Kadry 10% ceny ogólnej
Płace 10% ceny ogólnej
Koszty wdrożenia systemu LOKUM 48 godzin wdrożenia wliczone w cenę ogólną. Każda dodatkowa godzina w cenie 50 zł.
Prezentacja systemu w siedzibie klienta Bezpłatnie w odległości do 150 km od naszej siedziby.

 

 

Nazwa usługi Opis / cena
Zintegrowany system obsługi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - LOKUM cena ogólna zależna od ilości obsługiwanych zasobów mieszkaniowych - przykładowo dla małej spółdzielni ceny zaczynają się od 5000 zł.
Moduł system administracyjny w cenie ogólnej
Rejestracja 10% ceny ogólnej
Czynsze 12% ceny ogólnej
Media 10% ceny ogólnej
Kasa 10% ceny ogólnej
Bank 10% ceny ogólnej
Sprzedaż 10% ceny ogólnej
Finanse 18% ceny ogólnej
Kadry 10% ceny ogólnej
Płace 10% ceny ogólnej
Koszty wdrożenia systemu LOKUM 48 godzin wdrożenia wliczone w cenę ogólną. Każda dodatkowa godzina w cenie 50 zł.
Prezentacja systemu w siedzibie klienta Bezpłatnie w odległości do 150 km od naszej siedziby.

 

 

Nazwa usługi Opis / cena
Zintegrowany system obsługi spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - LOKUM cena ogólna zależna od ilości obsługiwanych zasobów mieszkaniowych - przykładowo dla małej spółdzielni ceny zaczynają się od 5000 zł.
Moduł system administracyjny w cenie ogólnej
Rejestracja 10% ceny ogólnej
Czynsze 12% ceny ogólnej
Media 10% ceny ogólnej
Kasa 10% ceny ogólnej
Bank 10% ceny ogólnej
Sprzedaż 10% ceny ogólnej
Finanse 18% ceny ogólnej
Kadry 10% ceny ogólnej
Płace 10% ceny ogólnej
Koszty wdrożenia systemu LOKUM 48 godzin wdrożenia wliczone w cenę ogólną. Każda dodatkowa godzina w cenie 50 zł.
Prezentacja systemu w siedzibie klienta Bezpłatnie w odległości do 150 km od naszej siedziby.

 

 

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.