Moduł księgowości finansowej posiada następujące cechy:

 

  • Pozwala na pełną ewidencję danych księgowych w układzie syntetycznym i analitycznym za okres danego miesiąca sprawozdawczego i miesiąca następnego; przetwarza informacje o zarejestrowanych wielkościach narastająco od początku roku lub za dowolny wskazany zakres miesięcy.

 

  • Oferuje dużą elastyczność przy budowie planu kont, dając użytkownikowi możliwość zdefiniowania dla konta syntetycznego do trzech poziomów analityki konta, z których każdy może mieć dowolną długość i zawierać dowolne znaki; w razie potrzeby jako element analityki konta może zostać zastosowany symbol kontrahenta lub symbol współwłasności (nieruchomości).

 

  • Dzięki procedurom importu danych z innych modułów systemu umożliwia automatyczne tworzenie najważniejszych rejestrów: sprzedaży, kasowego i bankowego.

 

  • Wykonuje automatyczne przeniesienie sald kont z bilansu zamknięcia roku bieżącego na bilans otwarcia w roku następnym.

 

  • Daje użytkownikowi możliwość uzyskania różnorodnych zestawień na kilku  poziomach szczegółowości; oferuje funkcję definiowania własnych zestawień.

 

  • Posiada mechanizmy definiowania automatycznych księgowań, ułatwiające np. rozliczanie kosztów pośrednich na współwłasności (nieruchomości) czy przenoszenie przychodów i kosztów na wynik finansowy.

 

  • Zawiera procedury ułatwiające szybkie wykrywanie błędów rejestracji.

 

  • Zapewnia rejestrowanie w każdym wprowadzonym zapisie informacji identyfikujących operatora i moment dokonania zapisu (modyfikacji).

 

  • Daje bardzo łatwy dostęp do danych za lata poprzedzające bieżący rok, bez konieczności ponownego uruchamiania systemu w innej lokalizacji czy odtwarzania danych archiwalnych.

 

Lokum, moduł - finanse

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.