Moduł bankowy służy do rejestracji wyciągów bankowych.

 

  • Zamknięcie wyciągu po wprowadzeniu wszystkich jego pozycji powoduje automatyczne zaksięgowanie wpłat na odpowiednie kartoteki oraz równoległe dekretowanie na przypisane wcześniej konta modułu Finanse-Księgowość.

 

  • Każda księgowana pozycja wyciągu zawiera opis przeznaczenia wpłaty.

 

  • Moduł posiada możliwość importowania przelewów z plików dostarczonych przez bank, co znacznie przyspiesza pracę i minimalizuje liczbę błędów.

 

  • Raporty modułu bankowego umożliwiają bieżącą kontrolę wprowadzonych wyciągów.

 

 

Lokum, moduł - bank

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14