Zadaniem tego modułu jest umożliwienie rejestracji odczytów licznikowych różnych mediów (woda zimna, ciepła, prąd itp.).

 

  • Przy definiowaniu modułu tworzone są dane słownikowe, takie jak typy liczników, nazwy opłat czy nazwy liczników pomiarowych. Dane te wyczerpująco opisują mierzoną wartość wybranego medium.

 

  • Funkcja wprowadzania stanów licznikowych ma wbudowany moduł odczytu paska kodowego, co umożliwia łatwe i bezbłędne zlokalizowanie lokatora. Wprowadzone odczyty są przeliczane na podstawowe jednostki zużycia (np. wskazanie licznika ciepłej wody rozbijane jest na zużycie wody zimnej i jej podgrzanie). Prowadzona jest kompletna historia licznika pomiarowego od momentu jego instalacji aż do likwidacji.

 

  • Oprócz wprowadzania stanów licznikowych, moduł umożliwia naliczanie stanów średnich, naliczanie stanów deklarowanych, księgowanie naliczeń z wprowadzonych odczytów, prognozowanie należności oraz import odczytów z liczników elektronicznych. Wykonanie funkcji Księgowanie naliczeń powoduje zaksięgowanie na odpowiednie kartoteki należności za zużyte media.

 

  • Funkcja zestawień obejmuje raporty: wprowadzone stany, zużycie na obiektach, zużycie za okres, liczniki do likwidacji, liczniki bez odczytu, wykaz liczników.

 

Lokum, moduł - media

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.