Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPU I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

        Biuro Usług Informatycznych Alt s.c. 14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

        e-mail: biuro@alt.ilawa.pl

 

Cel przetwarzania danych osobowych:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadkach:

 

  • zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a BUI Alt s.c., dla jej prawidłowego wykonania,

  • złożenia przez Panią/Pana zamówienia w BUI Alt s.c., w celu jego prawidłowej realizacji,

  • rozliczenia wykonanej umowy lub zrealizowanego zamówienia.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.

 

        Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspomagającym BUI Alt s.c. w realizacji obowiązków ustawowych, w szczególności organom publicznym w ramach wypełniania obowiązków podatkowych i windykacyjnych.

 

        Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem a BUI Alt s.c., jak również po jej zakończeniu, w celu  wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza w celach podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

 

        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

 

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kontroli przetwarzanych danych osobowych, a także ich przenoszenia.

 

 

RODO

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.