Podstawowy moduł umożliwiajacy ewidencjonowanie danych o nieruchomościach, obiektach i zasobach.

 

  • Oprócz rejestrowania podstawowych danych adresowych każdemu zasobowi można przypisać jego typ (mieszkanie, lokal, garaż, skwer itp.), własność (prowadzona jest historia zmian własności), wskaźnik udziału, podłączone media. Zasób może mieć zdefiniowane różne typy powierzchni (np.powierzchnia mieszkalna, lokal użytkowy itp.). Również liczniki mediów (woda, prąd) są przypisywane do zasobu. Liczniki te są następnie obsługiwane w module Media, w którym rejestrowane są zużycie i należność dla lokatora. Dla każdego zasobu istnieje możliwość przypisywania aktów notarialnych i rejestrowania wypisów z księgi wieczystej.

 

  • Drugą funkcją modułu Rejestracja jest ewidencjonowanie danych o kontrahentach,rozumianych jako lokatorzy lub podmioty gospodarcze współpracujące ze spółdzielnią/wspólnotą. Prowadzona jest pełna ewidencja adresowa i informacja na temat członkostwa.

 

  • Obiektem łączącym zasób z lokatorem jest kartoteka. Przy jej tworzeniu łączenie może odbywać się również na zasadzie: jeden lokator - kilka zasobów lub jeden zasób - kilku lokatorów. Dla każdego takiego połączenia powstaje jedna kartoteka (czyli np. lokator posiadający mieszkanie i garaż będzie miał założone dwie kartoteki).

 

  • Każda kartoteka zawiera informację na temat zasobu, lokatora (rozumianego tu jako właściciela), dzierżawcy, współwłaścicieli, jak również zamieszkujących zasób lokatorów. Pozostałe moduły programu ściśle współpracują z tak zdefiniowaną kartoteką.

 

  • Opcja Zestawienia umożliwia tworzenie raportów, takich jak m.in. zestawienie powierzchni, zasobów, lokatorów, wskaźników udziału i innych.

 

 

Lokum, moduł - rejestracja

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.