Moduł obsługi wpłat gotówkowych do kasy spółdzielni.

 

  • Wpłaty w okienku kasowym rejestrowane są z zastosowaniem wcześniej wydrukowanych blankietów. Blankiety opłat można drukować praktycznie ze wszystkich modułów systemu. Lokator otrzymuje wydrukowany blankiet  imienny z określeniem wybranej grupy płatności (np. czynsz, woda) i nadrukiem w postaci kodu kreskowego. Nadrukowany kod kreskowy jest odczytywany w okienku kasowym za pomocą czytnika. Odczyt taki szybko i praktycznie bezbłędnie identyfikuje kartotekę i rodzaj wpłaty (za czynsz, za wodę, spłatę kredytu itp.). Podobnie jak w module Bank została zastosowana funkcja podpowiadania należności do wpłaty na odpowiednią grupę płatności.

 

  • Oprócz rejestrowania należności związanych z opłatami lokatorskimi (czynsz, media, ubezpieczenia), moduł kasowy obsługuje również wpłaty za inne należności np. zapłaty za faktury od kontahentów. Operacje kasowe potwierdzane są dokumentami - odcinek blankietu, dokumenty KP, KW.

 

  • Na bieżąco wyświetlane jest aktualne salto kasy oraz wprowadzone pozycje. Rozliczanie klienta jest ułatwione poprzez kalkulator wydawania reszty.

 

  • Zamknięcie zmiany kasowej uruchamia procedurę księgowania wpłat (wypłat) na odpowiednie kartoteki lokatorów oraz zdefiniowane uprzednio konta księgowe do modułu Finanse-Księgowość. Zmiany kasowe można otwierać i zamykać w dowolnych przedziałach czasowych. Moduł kasowy może obsługiwać wiele kas jednocześnie, a dla każdej kasy prowadzona jest oddzielna historia operacji.

 

  • Raporty kasowe umożliwiają dokumentowanie wykonywanych operacji, jak również kontrolę i uzgadnianie salda kasowego.

 

Lokum, moduł - kasa

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.