Głównym elementem modułu kadry jest kartoteka osobowa. Umożliwia ona na wprowadzenie, modyfikację i przeglądanie danych osobowych pracownika.

 

        Poza podstawowymi danymi, które są obowiązkowe, użytkownik sam może decydować o wprowadzeniu dodatkowych informacji. Oprócz danych osobowych, program umożliwia rejestrowane umów i angaży dotyczących zatrudnienia. W angażu definiowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, które są następnie wykorzystywane w module płacowym.

 

        Moduł umożliwia definiowanie dowolnej formy umowy o pracę, zatrudnienia pracownika jednocześnie na różnych stanowiskach w różnych wymiarach czasu pracy, a także tworzenie własnych szablonów angaży.

 

        Ewidencja czasu pracy jest prowadzona dla każdego pracownika z rejestracją nieobecności różnych typów (urlopy, zwolnienia lekarskie itp).

Program wspomaga nadzór nad ilością przypisanych dni wolnych (np urlopy wypoczynkowe, szkoleniowe).

 

Istotne cechy modułu:

 • pracę można rozpocząć w dowolnym momencie roku
 • praca w sieci lub na pojedynczym komputerze
 • rejestracja przebiegu zatrudnienia z poprzednich zakładów pracy 
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz szkoleń
 • przypomnienie o kończących się umowach, badaniach, szkoleniach oraz innych zdefiniowanych terminach 

 

Program posiada zdefiniowane zestawienia i formularze ułatwiające prace kadrową:

 • kwestionariusz osobowy
 • wykaz nieobecności
 • umowy o pracę, zmiany angażu
 • wnioski urlopowe
 • karta godzin pracy
 • świadectwo pracy
 • i inne

 

Program w pełni współpracuje z modułem płacowym.

 

Lokum, moduł - kadry

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.