Moduł płace, podobnie jak moduł kadry  bazuje na kartotece osobowej.  Na kartotece płac można przeglądać, poprawiać oraz kasować listy płac. Tworzenie list płac odbywa się poprzez ich generowanie, które uwzględnia dane wprowadzone w module kadry.

 

        Każdy składnik płac jest definiowany przez użytkownika w słownikach list płac. Dla każdej grupy pracowników istnieje możliwość tworzenia indywidualnych składników. Program umożliwia generowanie dowolnych składników płacowych - między innymi: wynagrodzenie za urlop, zasiłki chorobowe, naliczanie premii, nagród itp.

 

        Tworzenie list płac również zostało oparte na definicjach składników listy płac. Można tworzyć wydruki list płac dla każdej naliczonej listy wynagrodzeń, w tym listy do kasy, listy pasków. Możliwe jest tworzenie listy wynagrodzeń pracownika z dowolnego przedziału czasowego. Inne opcje zestawień to np.: wykaz składek ZUS, zestawienie podatkowe, zaświadczenie o zarobkach, generowanie zestawień PIT.

 

Program współpracuje z programem Płatnik

 

Lokum, moduł - płace

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.