Moduł sprzedaży umożliwia obsługę wystawiania faktur.

 

  • Umożliwia grupowe wystawianie faktur generowanych automatycznie przez moduł Czynsze, jak również tradycyjne wprowadzanie „ręczne” faktur pozostałych.

 

  • Dane słownikowe zawierają m.in. wykaz kontrahentów (wspólny z pozostałymi modułami), grupy stawek VAT, nazwy rodzajów faktur, wykaz wyrobów (usług). Wystawianie faktur odbywa się w sposób szybki i intuicyjny, a przed wydrukowaniem możliwy jest podgląd faktury na monitorze. Drukowanie faktur może odbywać się również w sposób seryjny, co jest przydatne przy tworzeniu faktur z modułu Czynsze.

 

  • Inne warte podkreślenia możliwości to powielanie wystawionej wcześniej faktury i drukowanie kopert.

 

  • Raportowanie umożliwia wykonanie podstawowych zestawień - wykazu wystawionych faktur i rejestru VAT.

 

Lokum, moduł - sprzedaż

 

BUI ALT © 2018

Biuro Usług Informatycznych Alt s.c.

14-202 Iława ul. Kopernika 3c/14

BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH S.C.